Mads Christian Hansen og Birgitte Nielsen
008/001 og -002

Retur

Mads Christian Hansen

Mads Christian Hansen blev født i Aalborg 18 september 1855, døbt i Budolfi kirke 21 oktober 1855, som søn af ugifte Martine Gunild Strett og udlagte barnefader dragon Anders Hansen af Øster Nebelstrup.
Faddere var: Ane Jensine Strett [moster], Petrea Gregersen, Anders Christensen, Jørgen(?) Nielsen og Lars Hansen alle i Aalborg.
Bemærkn.: Moderen 26 år gl., på timånedersdagen før hendes barns fødsel tjent hos Købmand Herskind, Østervraae.

I 1869 blev han konfirmeret i Vor Frue kirke som nr. 20 med karaktererne mg både i kundskab og opførsel.
Mads Christian Hansen havde sandsynligvis ingen uddannelse og har som følge deraf arbejdet, hvor der var arbejde at få. Han forsøger sig som møllesvend, slagteriarbejder, arbejdsmand og detaillist.

Møllersvend Mads Christian Hansen, Ungkarl af Gudumlunds Fabrik blev gift i Hvorup kirke 6 juli 1883, med Pigen Birgitte Nielsen af Hvorup Kjær.
Forlovere var: Banevogter Niels Nielsen af Hvorup og Arbejdsmand Anders Hansen af Aalborg [begges fædre].

Bruden var højgravid og det ses at Mads arbejdede som møllersvend på Gudumlunds Fabrik.
Deres første barn Anders blev født i Hvorup, mens de næste to begge blev født i Gudumlund.
Den lille familie flyttede til Kayrødsgade 21 i Aalborg omkring 1888 og de forblev i byen resten af deres dage.
Ved FT 1891 er de fortsat i Kayrødsgade, i 1892 ved Ester's fødsel er de bosiddende Niels Ebbesensgade 31, i 1894 ved Edvard's fødsel i Mortensgade 10 og ved Margretes i 1896 er de flyttet på Hadsundvej 50.
Her er de med sikkerhed bosat frem til 1902, for endelig ved Helga's fødsel i 1905 at bo på Østerbro 50.

Mads Chr Hansen i gården til Østerbro 50.

Her drev de en lille købmandsforretning, men den gik ikke bedre end at Mads måtte arbejde andetsteds, mens kone og børn passede biksen.
Man kan stadig se forretningen Østerbro 50 - den har dog i de sidste mange år været nedlagt.

Mads Christian døde 11 december 1921 i hjemmet på Østerbro i Aalborg som forhenværende slagteriarbejder og detaillist, 66 år gammel og blev begravet fra Vor Frue Kirke på Aalborg Almen Kirkegaard 18 december s.a.

Top

Birgithe Nielsen

Birgithe Nielsen blev født 12 juni 1859 og døbt i Gudum kirke 18 september 1859, som datter af Niels Nielsen og hustru Nicoline Petrea Krebs.
Faddere var: Lærer og Kirketjener Johan Frantz Krebs og hustru Dorthea Maria Jensen fra Skivum [morforældrene ], Kromand Jens Christian Nielsen og hustru Ane Dorthea Sørensen i Søndertranders [farbror] samt Møller Nicolai Peter Krebs på Tiendegaards Mølle [morbror ].

Birgithe blev konfirmeret 20 april 1873 i Gudum kirke som nr 4 med karakterne meget god i Kundskab og hendes opførsel var sædelig. Foruden forældrene står nævnt Plejefader Mølleforpagter Nicolai Peter Krebs på Gudumlunds Fabrik og desuden har hun erholdt Aldersdispensation - for ung måske?

Forældrene er flyttet til Sulsted Sogn og af en eller anden årsag er hun blevet i Gudum og har sikkert boet hos sin farbroder.
Det er så heldigt, at Birgithes Skudsmålsbog stadig eksisterer, hvilket giver mulighed for at følge hendes færden som tjenestepige efter konfirmationen frem til hendes giftermål.

Nedenfor følger en "oversættelse":

Birgitte Nielsen er Datter af Banevogter Niels Nielsen og Hustru Ni-
coline Petrea Krebs, er født paa Gudumlunds Fabrik d. 12. juni 1859
atten hundrede ni og halvtreds, og døbt d. 18de september S.A.
Efter det være udskreven af Skolen paa Gudumlunds Fabrik, blev hun ef-
ter erhvervet Tilladelse fra Biskoppen Konfirmeret i Gudum kirke d. 20de
dennes og var saa ibesiddelse af meget gode Kundskaber, ligesaa ?
Forhold var Sædeligt. Søndagen efter var hun ? ? ved Herrens Bord.

Gudum Præstegd. d: 28 april 1873 N.Olsen

Melder afgang fra Gudum til Ferslev Sogn d. 28de april 1873.
N.Olsen

Meldt tilgang til Ferslev Sogn d. 1/5 1873 
C: Slopp

Birgitte Nielsen har tjent mig fra 1ste maj 1873 til Datum
Ferslev Præstegd. 1ste Nov. 1876

Meldt Afgang fra Ferslev til Gudum Sogn er der No 44
Ferslev den 1ste Novemb. 1876

Meldt Tilgang til Gudum Sogn.   L. No. 153 
Louisegaard d 3/11 1876
Søren Beck Sognefoged i Gudum Sogn

Birgitte Nielsen har tjent mig fra 1ste november 1876 til 1ste november 1878. 
  Guduml.Fabrik d. 1ste Novb. 1878 
P. Krebs

Birgitte Nielsen har tjent mig fra 1ste november 1878 til 1ste maj 1882.
  Tiendegaarden den 1ste maj 1882
G. Ravnborg

Meldt Afgang til Aalborg l. N. 153
Louisegaard d. 30/4 1882
  Søren Bech  Sognefoged i Gudum Sogn
51/82
Meldt Tilgang 1/5 1882 (stempel fra Politikammeret i Aalborg) Til Hvorup Sogn
83(stempel fra Politikammeret i Aalborg)

Meldt tilgang til Hvorup Sogn. No. 65
    Nørre Uttrup den 29/5 83 Sognefoged.

Tilgangen til Hvorup sogn ses at være lige umiddelbart før hun bliver gift.

På et tidspunkt efter mandens død i 1921 flytter Birgithe Nielsen til Thyge Brahesvej 11 i Aalborg, hvor hun bor sammen med datteren Helga og hendes mand Åge og børn.

Birgithe i haven på Thyge Brahesvej med datteren Helga og dennes to børn Arne og Kirsten.

Hun døde 22 maj 1940 og blev begravet fra Ansgar kirke 26 maj s.a. på Aalborg Almenkirkegård, hvor gravstedet fortsat vedligeholdes.

Familiebillede fra hjemmet på Østerbro fra ca. 1914

Familiebillede fra hjemmet på Østerbro 50 fra ca. 1914.


Top

Børn af Mads Christian Hansen og Birgithe Nielsen

1.

Anders Hansen

* 1883 i Hvorup Sogn

+ 1945 i Hopkins, Minnesota, USA

2.

Gunhilde Hansen

* 1888 i Gudum

+ 1952 i Aalborg

3.

Nikoline Hansen

* 1887 i Gudum sogn

+ 1909 i Aalborg


Nikoline Hansen blev født i Gudumlunds Fabrik 15 marts 1887 og døbt i Gudum kirke 8 april s.a. som datter af Møllersvend Mads Kristian Hansen og Hustru Birgitte Nielsen ved Fabrikken.
Faddere var: Gaardforpagter Frands Krebs og Hustru Kathrine Verner, Pigen Thora Krebs, alle af Fabrikken, Ungkarlene Otto Mikael Hansen og Anders Martin Hansen [farbrødre ]- begge af Aalborg.

Hun blev konfirmeret i april 1901 i Aalborg Vor Frue sogn som nr 54 med karakterne mg x i kundskab og mg i opførsel.

Nikoline døde 25 april 1909 som ugift tjenestepige, bosat hos forældrene og blev begravet fra Vor Frue kirke, Aalborg 2 maj 1909 på Almen kirkegården.

4.

Mads Christian Hansen

* 1888 i Aalborg

+ 1889 i Aalborg


Mads Christian Hansen blev født 5 august 1888 i Kayerødsgade 21, Aalborg og hjemmedøbt den 20 oktober s.a. som søn af Arbejdsmand Mads Christian Hansen og Hustru Birgitte Nielsen, Kayerødsgade 21 Aalborg.

Han døde 21 april 1889, 8 mdr gammel.

5.

Niels Nielsen Hansen

* 1889 i Aalborg

+ 1889 i Aalborg


Niels Nielsen Hansen blev født 17 juli 1889 i Kayerødsgade 21, Aalborg og hjemmedøbt 19 december s.a., som søn af Arbejdsmand Mads Christian Hansen og Hustru Birgitte Nielsen, Kayerødsgade 21 - Barnet døde før dåbspublikationen. 5 mdr. gammel.

6.

Alfred Hansen

* 1891 i Aalborg

+ 1964 i Aalborg

7.

Ester Hansen

* 1892 i Aalborg

+ 1967 i Aalborg


Ester Hansen blev født 25 juni 1892 i Niels Ebbesensgade No 31, Aalborg og døbt den 20 november 1892 i Aalborg Vor Frue kirke af Pastor Bergsøe.
Faddere var: Pige Dorthea Nielsen Hvorupgaards Teglværk [moster ], Arbejdsmand Anders Hansen [farbroder], Vesteraaen No 10, Tømrer Peter Chistoffersen, Tvergade  No 3, Sporskifter Niels Nielsen [morfader], Hvorupgaards Teglværk.

Hun blev konfirmeret den 7 oktober 1906 i Vor Frue kirke, Aalborg. Familien var da bosiddende Østerbro 50, Aalborg.

Ester arbejdede hele sit liv som telefonistinde hos Jysk Telefon. Hun forblev ugift.
Hun boede på Thyge Brahesvej 11 i et hus som Åge (DSB) boede i ved vielsen med Helga i 1926, sammen med sin mor Birgitte Nielsen efter faderens død.
Gunhilda flyttede ligeledes derhen da hun blev enke, sammen med sit barn Nelly.

I 1960 solgte Ester huset og flyttede i Himmerlandsgade, hvor hun boede til sin død.

Som ugift, forhenværende telefonistinde døde Ester 25 oktober 1966 og blev bisat 29 oktober s.a. på Aalborg Almenkirkegård.

8.

Edvard Hansen

* 1894 i Aalborg

+ 1969 i Aalborg

9.

Margrethe Birgitte Dorthea Hansen

* 1896 i Aalborg

+ 196x i København


Margrethe blev født den 27 december 1896 som datter af arbejdsmand Mads Christian Hansen og Hustru Birgitte Nielsen, 37 år og døbt den 19 april 1897 i Aalborg Vor Frue kirke af Pastor Darre.
Faddere var: Barnets Moder, Pige Dorthea Nielsen Hvorup, Tobaksarbejder Otto Mickael Hansen og Handelsrejsende Hans Erhard Hansen – Christiansgade, Snedkermester Anders Hansen - ? Aalborg.

Hun blev konfirmeret den 9 april 1911 i Vor Frue kirke, Aalborg.

Som søsteren Ester var Margrethe også telefonistinde.

Ungkarl, skræddersvend Mandrup Jensen, Løkkegade 32 blev 25 maj 1924 viet i Nørresundby Kirke til Pige, Telefonistinde Margrethe Birgitte Dorthea Hansen, Østerbro 50.


Mandrup Jensen blev født 29 september 1887 i Jerslev Sogn, Hjørring Amt som søn af Skrædder Anton Jensen og hustru Line Andersen.

Han var skrædder som faderen, spillede violin?? og måske fordi ægteskabet var barnløst virkede han lidt overlegen på sine nevøer der jo kun var skolebørn på det tidspunkt.

Han døde 12 november 1939 på Aalborg Kommunehospital og blev begravet fra Ansgar Kirke 19 november på Aalborg Almenkirkegaard.

Margrethe var en velhavende dame – havde angiveligt arvet en del penge efter den 1. mand og ejede på et tidspunkt en ejendom på Østerbro overfor nr. 50 i Aalborg.

Enke, Telefonistinde Margrethe Birgitte Dorthea Jensen, f. Hansen blev 25 maj 1949 viet i Aalborg Ansgar Kirke til Fraskilt Typograf Ejnar Christian Schenck boende C. J. Brandtsvej 8, København.
Forlovere var: Fru Anna Schou Ibsen, Gravensgade 10, her og Fru Edle Astrup, Hasseris.

Ejnar Christian Schenck blev født 10 oktober 1894 i Aalborg Vor Frue Sogn som søn af Arbejdsmand Carl Peter Schenck og Hustru Nielsmine Caroline Nielsen, Aalborg.
Margrethe flyttede med til København, hvor de begge levede til deres død.

Ejnar var broderens ( farfars) kammerat. Han var blevet skilt fra Agnes Pauline Wilhelmine Staalbam v. Kongelig Bevilling af 5 oktober 1948. Han havde en datter fra første ægteskab.


Margrethe døde i 1960'erne, Ejner i 19xx.

10.

Helga Hansen

* 1900 i Aalborg

+ 19xx i København

11.

Aage Hansen

* 1902 i Aalborg

+ 1909 i Aalborg


Aage blev født den 4 januar 1902 mens familien stadig boede Hadsundvej 50, Aalborg og blev døbt i hjemmet den 14 oktober 1902 af Pastor O. Begstrup Hansen og fremstillet i kirken den 14 januar 1903 som søn af Arbejdsmand Mads Christian Hansen og Hustru Birgitte Nielsen, 42 aar.
Faddere var: Glasmager Laurits Berthelsen og Hustru Anna, Glasværket, Barnets Moder, Glasmager Oluf Berthelsen, Glasværket, Snedkersvend Anders Hansen, Østerbro 50 Aalborg.

Aage døde 27 november 1909 og blev begravet fra Aalborg Vor Frue Kirke 2 december s.a. på Aalborg Almenkirkegaard, 7 år gammel.
Desværre er det ikke anført i kirkebogen hvad han døde af.

Top Retur