Jens Daniel Frederik Møller og Esther Salome Louise Nielsen
008/003 og -004

Retur

Jens Daniel Frederik Møller

Jens Daniel Frederik Møller blev født 5 januar 1858 og døbt i Ørum kirke 30 maj 1858 som søn af Skolelærer og Kirkesanger Christian Peter Møller og hustru Christiane Møller født Thise af Ørum Skole.
Faddere var:  Marthoine Dorthea Christendatter, Graver Anders Christensens hustru af Bjørnholm,  Pigen Maren Christensdatter af Ørum,  Christen Jespersen, Nymark, Anders Christensen, Bjørnholm og Thomas Jensen Nymark.
Moderen 41 ½ år gammel.

1872 første Søndag efter Påske 7 april confirmeredes flg. 7 drenge i Vadum Kirke:
Nr. 2 Jens Daniel Frederik Møller i Guldager Skole med karakteren mg både i kundskab og opførsel.

Ved FT 1880 er han opført som tjenestekarl, midlertidig fraværende i Guldager, Vrejlev sogn og skulle opholde sig i Vejby, Hjørring.

Den 26 juli 1888 blev i Serritslev Kirke viet Ungkarl Landmand Jens Daniel Frederik Møller af Hvorup Mosegaard, og Pigen Ester Salome Louise Nielsen af Hvorup Mosegaard.
Forlovere var: Banevogter Niels Nielsen [ Brudens fader] og   Gaardejer Søren Christian Pedersen af Hvorup Mosegaard.
Lyst 1. gang d. 1. juli 1888.

Af vielsen ses, at de begge tjente på "Hvorup Mosegaard" og det er sikkert her de har lært hinanden at kende.

De købte et mindre landbrug "Engholt", Matr. No 19 a Vestbjerg Bye, Sulsted Sogn, samme år som de blev gift.

Engholt ca 1896

Engholt før

Engholt ca 1905

- og efter branden

Ved FT 1890 er der anført et styk tjenestetyende nemlig ungkarl Andreas Christian Møller, 45 år, ugift. Det er Jens Daniel Frederik Møllers halvbror. Han ses desuden som fadder ved Nikoline Møllers dåb i 1892.
Ved FT 1906 ses det, at den da 80-årige Niels Nielsen, Ester Salome Louises far, er pensionær hos dem og af FT 1911 at han har været i sognet siden 1901.

"Engholt" nedbrændte 12. april 1902 ved middagstid. Udhusene var dog urørte mens stuehuset var totalt nedbrændt. Der blev derfor afholdt forhør af alle tilstedeværende og nedenstående er et kort referat af dette:
Frederik var samme morgen kl. 8 taget hjemmefra for at hente tømmer i Nørresundby. Han ville ombygge Laden og havde i nogle dage haft tømrere i arbejde for at tildanne tømmeret. Stald og stuehus skulle der ikke laves noget ved.

Ved 11:30 tiden var han på vej hjem og da han kom til Bouets Mølle mødte han sin tjenestekarl der var på vej ud for at meddele ham at hans stuehus var brændt.

Hvordan branden er opstået vides ikke, men det var bagedag og der var derfor fyret op i ovnen. Kl. 12 var ilden i ovnen udbrændt og pigen blev i køkkenet hvor hun slog brød op. Da hun var i bryggerset for at se til ilden i ovnen så hun gennem den åbentstående loftslem at der var ild i taget og hun råbte straks alarm. Man forsøgte at slukke ilden, men dette var ikke muligt og i stedet begyndte man at redde indboet. Det lykkedes at redde en stor del af dette.

De tre mindste børn var hjemme. De var sat til at afløse en fremmed kone som passede en so der lige havde fået grise, så hun kunne få en bid mad.

Man kom ikke til nogen konklusion af hvordan branden var opstået. Heldigvis var både løsøre og bygninger forsikret.

Der var en del til stede som blev afhørt:

Brandlidte gårdejer Jens Daniel Frederik Møller, 44 år gammel.

Brandlidtes hustru Ester Salome Louise Møller, 36 år gammel.

Tjenestepige Ane Margrethe Jensen, 24 år gammel.

Pensioneret sporskifter Niels Nielsen, 75 år gammel.

Tømrer Jens Martin Lorensen af Vodskov, 48 år gammel.

Tømrersvend Jørgen Christian Larsen af Biersted, 23 år gammel.

Tømrersvend Thomas Larsen af Biersted, 21 år gammel.

Tjenestekarl Jens Peter Jensen, 23 år gammel.

Daglejer Carl Christian Larsen, 31 år gammel af Vestbjerg.

Tømrersvend Thomas Larsen blev senere gift med den ældste datter Kristiane Møller. De tre mindste børn var på det tidspunkt Nikoline, Elisabeth og Ane.

Der blev holdt sølvbryllup på "Engholt" i sommeren 1913. Følgende sang stammer derfra.

Se hele sangen

Sølvbryllupssang

I januar 1929 sælger de gården til datteren Nicoline der i december 1928 er blevet gift med gårdbestyrer Peder "Per" Jacobsen Jensen af Engholt.

I skødet er flg. aftægtskontrakt nedfældet:

Jeg og min Hustru Ester Salome Lovise Møller forbeholder os til Brug i vor Livstid det Værelse i Gaardens Vaaningshus, som vi nu bebo med fri Adgang dertil samt Ret til at færdes, hvor vi ville i Gaardens Bygninger, i dens Have og paa dens Jorder, hvor vi ønske samt Medafbenyttelse af Udenomsbekvemmeligheder.
Kjøberen skal derhos give os vort fulde Underhold samt god Pleje og Pasning navnlig ogsaa i Sygdoms- og Alderdoms tilfælde. De anførte Forpligtelser gjælder ogsaa for den længstlevende af os.
Dersom Kjøberen eller Aftægtsfolkene skulde ønske Forholdet hævet, kan enhver af Parterne fordre saadant med et Varsel af 3 Maaneder til en 1ste maj eller 1ste november, og Kjøberen skal saa inden en Maaned efter Opsigelsen udbetale til Afløsning af Aftægten 10000 kr., Ti Tusinde Kroner, hvorefter Forpligtelsen kvitteres til Udslettelse. Samme Ret til Opsigelse af forholdet skal tilkomme den længstlevende af Parterne, men efter en af Aftægtsfolkenes Død skal der ikke udbetales den længstlevende af disse højere Afløsningssum en 6000 Kr nævner Sex Tusinde Kroner.

Aftægten blev aflyst allerede året efter - hvem af dem der gjorde det er uvist, men Per kunne ikke have at Frederik blandede sig i driften, hvorfor de var nødt til at flytte.

Sønnen Niels havde købt et lille husmandssted i Ferslev hvortil de flyttede.

Som fhv. gaardmand af Ferslev Mark og Sogn, Fleskum Herred, døde Jens Daniel Frederik Møller 26 juni 1931 på Aalborg Amtssygehus og blev begravet på Sulsted Kirkegaard 2 juli 1931. Han var gift med efterlevende Esther Salome Louise Nielsen, der bor i deres fælles hjem hos Sønnen i Ferslev.
Han blev 73 ½ år gammel.

Top

Esther Salome Louise Nielsen

Ester Salome Lovise Nielsen blev født 12 december 1865 og døbt i Gudum Kirke 12 maj 1866 som datter af Huuslejer Niels Nielsen og Hustrue Nicoline Petrea Krebs paa Gudumlundsfabrik.
Faddere var: Avlsbestyrer Niels Christian Lassen og Hustru Inger Cathrine Nielsen i Kjeldgaardene. Snedker Johan Hjelm og Hustru Maren Friis paa Gudumlundsfabrik. Ungkarl og Smed Jens Christian Jensen ibd.

Hun blev konfirmeret 4 april 1880 i Sulsted Kirke som nr. 6 med karakteren mg i kundskab og opførsel.

Tid til en tår kaffe fra Madam Blå

Som Gårdmandsenke af Ferslev døde Ester Salome Lovise Nielsen 12 november 1936 og blev begravet 17 november s.a. på Sulsted Kirkegaard. Hun var enk efter fhv. Gaardmand af Engholt i Vestbjerg, Jens Daniel Frederik Møller, der døde på Aalborg Amtssygehus 26. juni 1931.
Deres sidste fælles hjem var hos sønnen i Ferslev.

Top

Børn af Jens Daniel Frederik Møller og Esther Salome Louise Nielsen

1.

Kristiane Møller

* 1889 i Vestbjerg

+ 1954 i Tylstrup

2.

Kristian Peter Møller

* 1890 i Vestbjerg

+ 1927 i Vestbjerg

Kristian Peter Møller blev født 9 juli 1890 og døbt i Taars Kirke 31 juli, som søn af Gmd. Jens Daniel Frederik Møller og Hustru Ester Salome Louise Nielsen, Vestbjerg Enggaard.
Faddere var: Moderen, Gmd. Jeppe Jensens Hustru af Guldager, Kjøbmand Ludvig Kresten Møller, Gmd. Anders Møller begge af Poulstrup.
Fadderne er alle faderens søskende.

Han blev konfirmeret 2 oktober 1904 i Sulsted Kirke af sognepræsten.

Han emigrede til Canada sammen med broderen Niels, men kom hurtigt hjem igen pga. sygdom, havde angiveligt kræft i maven.

Som ungkarl døde han 31 december 1927 på "Engholt" og blev begravet på Sulsted Sogns Kirkegaard 5 januar 1928, 37 år gammel.

3.

Nikoline Møller

* 1892 i Vestbjerg

+ 1992 i Tylstrup

4.

Elisabeth Møller

* 1894 i Vestbjerg

+ 1982 i Brønshøj

5.

Ane Møller

* 1895 i Vestbjerg

+ 1986 i Tylstrup

6.

Niels Møller

* 1902 i Vestbjerg

+ 1991 i Sulsted

Top Retur