Niels Nielsen og Nicoline Petrea Krebs
016/003 og -004


Retur
Fotograferet hos fotograf Tönnies i Aalborg søndag den 2 september 1883.

Niels Nielsen

Niels Nielsen blev født i Rostrup Sogn 8 november 1826 og døbt 7 januar 1827, som søn af Selvejer Gaardmand Niels Nielsen Hvostrup og hustru Birgitte Hansdatter.
Han blev Baaren af Pigen Birthe Sveigaards ved Larndrup, Lyngbye Sogn, ?? Anders Nielsen samme sted, Selveiere Hans Pallesen og Christen Smed begge i Rold samt Barnets Moder.

Det er ikke lykkedes mig at finde Niels konfirmation i Rostrup Kirke i 1840/41. En ny kirkebog begynder sidst i 1840 og enten har der ikke været nogle konfirmerede fra Rostrup efteråret 1840 og foråret 1841 eller også har han været ude at tjene og er blevet konfirmeret i pågældende sogn.
Niels Nielsen var indkaldt til tjeneste under krigen 1848 til 1850 hvor han bl.a. deltog i slaget ved Isted som jæger ved 2. forstærkningsjægerkorps. I årene 1851-1857 flytter han lidt rundt, er bla. i en periode tjenestekarl hos en købmand i Hobro med en enkelt afstikker til Skivum.

Ungkarl Niels Nielsen blev gift 7 november 1857 i Skivum Kirke med Nicoline Petrea Krebs.
Forlovere var: Kirkesanger og Skolelærer Krebs i Skivum og Kromand Ludvig Krebs i Skivum [henholdsvis brudens far og bror].

Det fortælles at han var parat til at melde sig frivilligt til krigen i 1864 og havde fået fat i papirerne til indkaldelsen, men Nicoline tog dem op af lommen på ham og rev dem i stykker.
Man forstår godt hendes motiv - på det tidspunkt havde de tre små børn.

1857 til 1872 er han forpagter af Tiendegaards Vandmøle og fra 1872 til pensioneringen er han banevogter først i Sulsted i Banevogterhus nr. 5 ( FT 1880) og fra 1881 ved Hvorupgård. Han var desuden bestyrer af holdepladsen.
Sidstnævnte ledvogterhus findes ikke mere, men det lå i Hvorup hvor Høvejen krydser jernbanen nede til venstre når man kommer fra kasernen.

Jernbanestrækningen Nørre Sundby til Frederikshavn blev åbnet 16 august 1871 med tre daglige afgange i hver retning.
Der var føgende stationer ( 1950): Nørre Sundby, Hvorupgård (trinbræt = T), Sulsted, Tylstrup, Brønderslev, Emb ( T), Vrå, Gunderup, Hæstrup ( T ), Hjørring, Sønderskov ( T), Sindal, Tolne, Kvissel, Elling, Frederikshavn.

Flere af deres sønner emigrerede til USA og ved FT 1890, ses den ældste at være hjemme på besøg idet han er anført i tillægsliste A - personer hvis ophold i sognet kun er Midlertidigt:
Johan Franz Nielsen, 28 år, Ugift, født i Gudum, Amerikansk, arbejder i dyrkning, Amerika.

Folketællingerne er ikke altid lige nøjagtige hverken med hensyn til folks alder eller navn. Ved denne folketælling er Nicoline Petrea's navn stavet: Nikko Line Petræa Kræps.


Fotograferet ca. 1894 i sit sporskiftertøj

Niels levede sine sidste 22 år som enkemand og i 1901 flyttede han til "Engholt" i Vestbjerg hos datteren Ester Salome Louise Nielsen og dennes mand Jens Daniel Frederik Møler.
Et af børnebørnene fortæller at han havde en lotteriseddel - nr. 6449 - som han tog toget til Aalborg en gang om måneden for at forny og hver gang havde han en pose bolcher med hjem til børnebørnene.


Niels Nielsen døde 5. marts 1914, 87 år gammel og blev begravet fra Hvorup Kirke på Kirkegården, hvor gravstenen over ham og hustruen fortsat står.

Top

Nicoline Petrea Krebs

Nicoline Petrea Krebs blev født i Bradsted Skole, Veggerby Sogn 1834, og døbt 16 november 1834 i Veggerby Kirke.
Faddere var: Barnets Moder, Christian ?, Christian Brams [fasters mand], Niels Trystrup og Nicolai Peter Krebs [storebroderen ].

Hun blev konfirmeret i Skivum Kirke 1849 med meget god i Kundskab og en sædelig opførsel og var på det tidspunkt stadig hjemme hos forældrene.

Ved folketællingerne i 1850 og -55 er hun hjemme hos forældrene. Ved sidstnævnte er hun det eneste barn hjemme og foruden forældrene ses en ældre tjenestekarl.

I februar året efter vielsen føder hun et dødfødt barn, her opholder hun sig stadig hjemme hos forældrene, mens Niels Nielsen er mølerforpagter i Gudumlund.

Som Sporeskifter Niels Nielsens kone døde hun 22. februar 1892, 57 år gammel og blev begravet fra Hvorup Kirke.

Top


Børn af Niels Nielsen og Nicoline Petrea Krebs:


1.

Dødfødt pige Nielsen

* 1858 i Skivum Sogn

+ 1858 i Skivum Sogn


24 februar 1858, en pige dødfødt, døde udøbt som datter af Møleforpagter Niels Nielsen af Gudumlund og hustruen Nicoline Petrea Krebs, opholder sig i Skivum Skole.

2.

Birgithe Nielsen

* 1859 i Gudum Sogn

+ 1940 i Aalborg

3.

Johan Frantz Nielsen

* 1861 i Gudum sogn

+

4.

Niels Nielsen

* 1863 i Gudum sogn

+

5.

Ester Salome Louise Nielsen

* 1865 i Gudum sogn

+ 1936 i Ferslev sogn

6.

Hans Christian Nielsen

* 1868 i Gudum sogn

+

7.

Dorthea Marie Nielsen

* 1870 i Gudum sogn

+ 1872 i Sulsted sogn


Dorthea Marie blev født 31 august 1870, hjemmedøbt 13 oktober, og dåben publiceret 25 december i Gudum kirke, som datter af Indsidder Niels Nielsen og hustruen Nicoline Petrea Krebs på Gudumlund.
Faddere var: Gaardforpagter Anders Sørensen Blok og hustruen Ane Pedersdatter i Blokgaard, Indsidder Christian Andreassen og hustruen Marianne Christensen i Gudumlund, Aftægtsmand Niels Nielsen Nørgaard ibd.

Dorthea Marie Nielsen døde 5 december 1872 og blev begravet 12 december s.a. fra Sulsted Kirke, 2 ¼ år gammel.

8.

Adolf Nielsen

* 1875 i Sulsted sogn

+ 1957 i Vissenbjerg sogn

9.

Dorthea Marie Nielsen

* 1878 i Sulsted sogn

+ 1953 i Horne sogn

Top Retur