Christian Peter Møller + Christiane Thise
016/005 og -006

Retur

Christian Petter Andersen Møller

Christian Petter Andersen Møller blev født i Tise sogn 10. februar 1823, hjemmedøbt 11. februar og fremstillet i Tise Kirke 27. marts s.a., som søn af Anders Møller Andersen, Gaardmand i Thise og hustru Anne Christensdatter.

Kirkebogen er ret bekadiget af fugt og ælde og faddernes navne derfor umulige at tyde.

Han blev konfirmeret i Tise Kirke 2. april 1837 som nr. 3 med karakteren mg i kundskab og i opførsel.

Han kom i smedelære hos sin far, men efter sit fald fra Tise kirketårn - se senere - har han sikkert været svagelig, måske haft en længere periode hvor tiden er brugt til læsning, ihvertilfælde er han i 1848 opført i tilgangslisten i Vester Brønderslev Kirkebog hvor han virkede som lærer for Vester Brønderslev skoles 2. klasse. Han havde fået et meget fordelagtigt skudsmål fra Pastor Ingerslev i Tise.

Christian Petter Møller Andersen blev gift den 6. februar 1849 i Vester Brønderslev Kirke med Pigen Christiane Thise.
Forlovere var: Gaardmand Thøger Pedersen og Gaardmand Thomas Andersen, Hvilskov, begge i byen.

Det er også på høje tid med et bryllup, da deres første fælles barn bliver født 5. juni samme år. Hvordan han lærer sin kone at kende får stå hen i det uvisse.

I september 1849 forlader han, igen ifølge Vester Brønderslev kirkebog, lærergerningen der og flytter til konen i Bjørnsholm Sogn.

Han påbegynder læreruddannelsen på Ranum Seminarium, men det har ikke været muligt at finde ham der ved FT 1850. Christiane Thise med tre børn er opført i folketællingslisten i Tise sogn hos sine svigerforældre.

Han dimmenterer derfra i 1851.

Efter endt uddannelse er han i nogle år lærer i Hallund sogn, fra 1854-59 i Ørum sogn, inden han i 1859 fik ansættelse i Guldager sogn, hvorfra han blev pensioneret i 1878 kun 55 år gammel.

Efter konens død i december 1902 tager han ophold hos sønnen og svigerdatteren på "Engholt" i Vestbjerg hvor han døde 24. april 1903, 80 år gammel.

Han blev begravet fra Sulsted kirke 1. maj og kisten nedsat på Vrejlev Kirkegård.

Christian Petter Møller Andersen er kort omtalt i "Landboliv" af Kristian Møller, landbrugslærer i Korinth, udg. 1931, som er et af hans børnebørn og i "Vrejlev og Hæstrup Sognes Skolehistorie". Det store skoledistrikt med de mange skoler af Poul Hviid.

Uddrag fra førstnævnte bog s. 12:

For vist mange vil det være saa, at de synes, der er et enkelt Menneske, der har præget Stedet og Tiden, hvor deres første Færden faldt. Dog er det ikke altid den samme, der vil mest præge alle Stedets unge, for hans og deres Natur skal tilsvare hinanden som Bue og Strenge. Den, jeg blev mest skyldig, var min Farfar.

Hans Barndom faldt i den fattige Tid for nu hundrede Aar siden og i et Smedehus, ikke paa en Storgaard; men dog kaldte han sin Barndom rig. Gaarden var borte, men Sangen og Naturen lige fuldt hans Arvepart, og saa Fantasien, denne guddommelige Skabergave, der gør Hyrdedrengen til Kongesøn og med mere Kongelykke end en retmæssig Tronarving, hvis Sjæl er vingeløs.

Paa Jord og i Vand lærte han at færdes med Sikkerhed, men i Luften gik det ham ilde. Han vilde lære ogsaa den at kende og besteg det højeste han vidste: Kirketaarnet. Men hans Skybesøg endte med Fald og flækket Hoved. Saavel Smed som "Kloge Karen" stillede Diagnosen: Reparation ugørlig, men hans unge hoved vilde leve, og det voksede da selv sammen. Ikke kanske helt kirurgisk korrekt, for det mægtige Ar var noget af det, jeg som Dreng, et halvt Aarhundrede senere først saa og mest beundrede hos ham. Men selvgjort var velgjort, Hovedet var holdbart, og det virkede tilfredsstillende. Og Faldet dræbte ej heller hans Mod, han vilde atter op og frem, han vilde være Lærer, og han fik Hjemmets Samtykke. Efter Datidens Pædagogik skulde Visdommen bankes ind i Drengens Hoved ved Slag paa helt modsat Ende, og den skulde slaas fast, saa Armen maatte være god, men som trænet Smedesøn mentes han nok at kunne klare den, og han havde jo grundigt bevist at have "et godt Hoved".

Grunden til at han valgte Lærervejen, aner jeg ikke, men jeg ved, at han her mødte noget, der fandt Sangbund i hans Sind. Han kom på Snedsted ( det senere Ranum) Seminarium hos den kendte, evnerige Ludvig Chr. Møller.


--------------

Min bedstefar blev en af hans trofaste Arvtagere. Hans Gerning faldt i Vendsyssel, først i Hallund ved Brønderslev og dernæst i Guldager ved Hjørring. Begge steder kom han i Samarbejde med Grundtvigianismens Pionerer, og i deres Virkekreds fik jeg den Lykke at begynde mine Aar.

Historien om Christian Petter Møllers fald fra Tise Kirketårn lyder i min gren af familien i en lidt anden version:
Han var som nævnt i smedelære hos faderen og her skulle han have smedet sig et par vinger, hvorfor han gik op i kirketårnet og sprang ud i håb om at kunne flyve.

Hvis denne version er sand har han jo været genial, mens han nærmere har været lidt dum hvis han bare er sprunget ud. Når man ser Tise kirke i dag synes tårnet ikke særlig højt, men det har været højere - det fik først sin nuværende højde ved ombygning af kirken i 1850'erne.

Top

Christiane Thise

Christiane Andersen blev født i Grønhedens Skole 14. juni 1816 og døbt i Volstrup kirke 11. august s.a. som datter af Anders Christian Christensen Thise, Skoleholder i Dyrhedens Skole og Elisabeth Larsdatter.
Faddere var: Ane Nielsdt., Bojensgaard, Johanne Poulsdt., Dyrheden, Anders Jensen, Grønheden, Peter Jørgensen, Grønheden og Lars Nielsen, Bojensgaard.

Christiane Thise blev konfirmeret i Vrå Kirke i 1831 som nr. 1 med karakteren "meget god og sædelig".

Som det ses er Andersen udskiftet med Thise. I 1800-tallet kunne man frit ændre sit efternavn uden at det skulle registreres nogle steder.

Christiane får to såkaldte uægte børn, begge født mens hun boede i hjemmet i Emb skole.

Ved FT 1860 er det nævnt at hendes ældste søn Andreas Christian er "frarøvet forstanden" fra februar 185_. Sidste ciffer er ikke til at se og hvad der er sket er kun til at gisne om.

I 1870 opholder han sig ikke i hjemmet og ved FT 1890 ses han at være tjenestekarl på "Engholt" i Vestbjerg hos sin yngste halvbroder.

Christiane døde den 18. december 1902, 86 år gammel i hjemmet i Guldager og blev begravet på Vrejlev Kirkegård 27. december.

Top

Børn af Christian Petter Andersen Møller og Christiane Thise

1.

Andreas Christian Christensen

* 1844 i Emb sogn

+

2.

Line Christensen

* 1845 i Emb sogn

+

3.

Anders Møller

* 1849 i Vester Brønderslev sogn

+

4.

Elisabeth Møller

* 1851 i Hallund sogn

+

5.

Ludvig Christian Møller

* 1854 i Ørum sogn

+

6.

Jens Daniel Frederik Møller

* 1858 i Ørum sogn

+ 1931 i Sulsted sogn

Top Retur