Niels Nielsen Hvostrup og Birgitte Hansdatter
032/005 og -006

Retur

Niels Nielsen Hvostrup

27 juli 1769 blev Niels Lauritsens Søn døbt i Rørbæk kirke og kaldet Niels.
Han blev frembåren af Jørgen Nielsens Kone i Hobroe og fadderne var Niels Grauersens Kone, Dines Christensen, Bærtel Christensen, Laurits Nielsen og Jacob Nielsen.

Familien flyttede til Hostrup i Hørby sogn omkring 1773, men Niels' konfirmation er ikke fundet der.

Han er heller ikke at finde i folketællingerne 1787 og 1801. Det at lede efter en ved navn Niels Nielsen er som at lede efter en nål i en høstak, da der er utrolig mange med det navn.

Præsten der viede ham i Gerlev kirke bidrager lidt til kortlægningen af hans færden idet han skriver, at han i et antal år har levet i København som bryggerkarl hos brygger Erik Møler.

6 juni 1806 blev Niels Nielsen viet i Gerlev kirke til pigen Mette Marie Michelsdatter af Gierlev.

De flytter til Rostrup hvor han bla. køber kroen:

Hellum og Hindsted Herreders Skøde og Panteprotokol B 1770 -> 1811:
Arkivsign.: B41, SP.3 Pag. 659 + 660
Tirsdagen d. 1 July 1806

Jeg underskrevne Niels Christensen Linde, hidtil boende i Rostrup; tilstaar og hermed Vitterlig Giør, Det mig hermed solgte Skiødet og fuldkommen afhændet mig og mine Arvinger til Velfornemme Niels Nielsen Hvostrup, nu boende i Rostrup til ham og hans Arvinger det Sted han nu beboer udi Rostrup Bye, Rostrup Sogn, Hindsted herred, udi Aalborg huus Amt og Viborg Stift i Nørre Jylland. Beliggende som jeg hidtil har beboet, kiøbt og været ? eier af. Ved Skiøde af Dato 1. Maj 1788, der bliver Kiøberen overleveret tillige med de derudi benævnte Documenter og .......
osv.

Inden Mette Marie Michelsdatter dør 16 maj 1821 af sotsygen har de fået tre børn, hvoraf den ene dør 9 uger gammel.

Skifteprotokol for Hindsted Herred:
Arkivsign.: B41, 253 1813-1825, Fol. 268 B

Anno 1821 den 17de Maj anmeldtes ? Niels Nielsens hustru Mette Marie Mikkelsdatters dødsfald udi Rostrup den 16de s. m. med Erklæring fra Enkemanden at han vil søge kongl. allernaadigste Bevilling til at hensidde i uskiftet Boe med deres fælles 2d umyndige Børn.

Fol. 271:
11. Juni 1821
Dags Dato Modtaget fra ? Niels Nielsen Hvostrup i Rostrup hvis Kone Mette Marie Mikkelsdatter Dødsfald den 17de s. Maj.

-  han får desværre bevilling til at sidde i uskiftet bo.

Han gifter sig et års tid efter med Birgitte Hansdatter, skoleholderen i Terndrups datter. Med hende får han yderligere fem børn bla min tipoldefar.


Niels Nielsen Hvostrup dør 22 februar 1843 i Rostrup angiveligt 74 år gammel, dvs født ca. i 1769.

Skiftet efter ham er lidet oplysende idet hustruen får lov at sidde i uskiftet bo - se det her.

Om Ane Marie Nielsdatters forældre og søskende fortæller Rigmor Jørgensen f. Lange videre:

"Min farmor, bedste i Skivum, blev født den 19. april 1830 i Rostrup kro. Hendes far Niels Nielsen Hostrup (istedet for Hostrup skrev far altid Hvostrup, idet det hedder saadan paa egnens dialekt) var født den 23. juli 1769 som søn af storbonden Niels paa gaarden Hostrup ved Hobro. Denne gaard laa i Hørby sogn, blev udstykket, og bebyggelsen Hostruphuse ligger nu paa jorderne. Hvis man skal tro, hvad der skrives i Trap: "Danmark", har Hostruphuse ligget ret ubekvemt for Hobro. Det hedder bl. a. : "Det var en skuffelse for byen, at banegaarden paa grund af de vanskelige terrænforhold kom til at ligge et stykke fra selve byen i Hørby sogn, hvor der efterhaanden opstod en betydelig forstad, Hostruphuse, til ikke ringe ulempe for Hobro''.

Oldefar lærte øbrygning i København og overtog senere Rostrup kro. Han var gift første gang med Mette Marie Mikkelsdatter, der døde den 16. maj 1821, 49 aar gammel.
Den 25. maj 1822 blev oldefar derpaa gift anden gang med Birgitte Hansdatter, der var født den 14. juli 1789 som datter af skole-Hans i Jetsmark (en tradition siger, at hun var degnens datter fra Terndrup). Hun skal have været meget mild og god.

Bedste har fortalt, at hende og hendes søskende var meget bange for deres far, som var en myndig og streng mand, stor, tyk og noget fordrukken, men om han saa var saa fuld, at "jen ku pik ham po hans øvn", glemte han aldrig at læse sin herrens bøn om aftenen, sagde bedste. Oldefar døde den 22. februar 1843 i Rostrup kro, og oldemor, Birgitte Hansdatter, var nu enke i 14½ aar, hvorefter hun døde.

I oldefars første ægteskab med Mette Marie Mikkelsdatter var to sønner. Den ene, Niels Michael, blev gaardejer og sognefoged i Rostrup sogn, medens den anden, Jens Kristian, blev kromand i Sdr. Tranders. I oldefars andet ægteskab med Birgitte Hansdatter var foruden farmor fire børn:

1. Mette Marie Nielsdatter blev gift med Søren Christian Andersen, som var ejer af Skivum kro samt flere andre ejendomme i Skivum. Han gik imidlertid fallit, afhændede i 1848 kroen til farmors første mand Ernst Samuel Ludvig Krebs, og det endte med, at han hængte sig.

2. Hans Christian Nielsen var elev paa latinskolen i Hobro, hvor han fik gode karakterer. Derefter læste han til præst. I krigen 1848-1850 deltog han som frivillig og forfremmedes til løjtnant, og i krigen 1864 deltog han som kaptajn. Han døde i København i 1866.

3. Niels Nielsen var ogsaa med i begge krige. Han var en tid forvalter i Hobro og var senere sammen med Peter Krebs i Gudumlund møle for til slut at være banevogter ved Hvorupgaard ved Sulsted i Vendsyssel. Han var gift med Lene Krebs og havde flere børn

4. Ane Margrethe Nielsdatter blev gift 1852 med Rudolf Christian Lund, der var gaardejer i Skivum. Ægteskabet varede imidlertid kun kort, idet hun allerede døde november 1859 af brystsyge, kun 27½ aar gammel. I ægteskabet var to sønner. "

- desuden findes der en slægtsbog – Slægten Bødker af ”Søvig”, Lindum Sogn af Wilh. Kjær Jensen - hvori Birte Nielsdatter, den formodede søster, optræder.
Et uddrag heraf der beskriver hendes herkomst:

S. 41
På sine mange og lange vandringer med fiolen i kalveskindsposen kom Jacob bl. a. også til Hobro. Og her skete der det, at den da 40-årige ungkarl forelskede sig så aldeles i en purung pige på 17 år, Birthe Nielsdatter, storbondens datter fra ”Hostrupgaard” nord for Hobro. Og føelserne var gensidige. Om det nu var Jacob’s musik, der havde dåret den ellers så stolte Birthe, er ikke til at sige, men trods hendes forældres larmen og truen ville Birte ikke give slip på sin elskede Jacob. Kampen var hård, men allerede her gav Birthe en prøve på sin senere så prøvede viljestyrke og myndighed. Birthe gik af med sejren, men det kostede dyrt! Faderen, ”Niels i Hostrupgoren”, gjorde hende arveløs; som de gamle sagde: ”Hun fik hverken Traad eller Trævl!” Og brylluppet i Hørby Kirke synes ikke at have stået i et rimeligt forhold til faderens hartkorn hvad ”glans og herlighed” angår. Det var jo den gamle historie om igen: Jacob var ”kuns en søle Tarmvrider” i Hostrupfolkenes øjne, hvor gammel velstand og anseelse nok var tungtvejende faktorer.

Top

Birgitte Hansdatter

Birgitte Hansdatter blev hjemmedøbt 14 juli 1789 i overværelse af Niels Søngaards Hustrue fra Terndrup, som holdt Barnet over Daaben, Faderen og Præstens Pige Anne Kristen og fremstillet i Lyngby kirke til sin Daabs Publication 19 juli s.a., som datter af Skoleholder Hans Michelsen.
Mette Hansdatter bar Hende, de øvrige Faddere vare Kirsten Pedersen, Niels Michelsen og Mads(?) Nielsen alle af Terndrup.

I januar 1821 ankommer hun til Rostrup sogn fra Brøndum og ansættes som tjenestepige på kroen.

Ved FT 1845 betegnes hun som kroværtinde og i husstanden ses tillige den ældste datters mand Søren Christian Andersen foruden de mindreårige børn.

Ved FT 1850 bor hun alene på aftægt og kroen må således være afhændet. Fem år senere ved FT 1855 bor hun fortsat i Rostrup men nu på en gård sammen med den yngste datter og hendes mand og børn.

Birgitte Hansdatter, Enke efter Kromand i Rostrup døde 16 juli 1857 og blev begravet fra Rostrup kirke 26 juli s.a., 67 år gammel.


Top


Børn af Niels Nielsen Hvostrup og Mette Marie Mikkelsdatter.

1.

Niels Michael Nielsen

* 1808 i Rostrup sogn

+ 1887 i Rostrup sogn

2.

Ane Elsebeth Nielsen

* 1810 i Rostrup sogn

+ 1810 i Rostrup sogn


Ane Elsebeth blev hjemmedøbt 3 juni 1810 og fremstillet i Rostrup kirke 22 juli s.a. som datter af Selvejer Niels Nielsen Hvostrup og hustrue Mette Marie Mikkelsdatter i Rostrup.
Barnets Moster, Boelsmand Jens Henriksens hustrue Ane Mikkelsdatter i Sødring bar barnet.
Faddere var førnævnte Jens Henriksen i Sødring,Gaardmand Jørgen Nielsen i Stubskoven, Ungkarl Jens Mikkelsen i Gjerlev og Pigen Inger Michaelsdatter fra Hangerum i Dalbyover sogn.

Hun blev begravet fra Rostrup kirke 19 august 1810, 9 uger gammel.

3.

Jens Christian Nielsen

* 1811 i Rostrup sogn

+ 1873 i Sønder Tranders sogn


Børn af Niels Nielsen Hvostrup og Birgitte Hansdatter

4.

Mette Marie Nielsen

* 1823 i Rostrup sogn

+

5.

Hans Christian Nielsen

* 1825 i Rostrup sogn

+ 1866 i København

6.

Niels Nielsen

* 1826 i Rostrup sogn

+ 1914 i Sulsted sogn

7.

Ane Marie Nielsen

* 1830 i Rostrup sogn

+ 1918 i Skivum sogn

8.

Ane Margrethe Nielsen

* 1832 i Rostrup sogn

+ 1859 i Skivum sogn

Top Retur