Anders Andersen Møler og Ane Christensdatter
032/009 og -010

Retur

Anders Andersen Møler

15 december 1793 fik Anders Andersen og hustru Johanne Anders Datter af Fiilholm en søn Anders Andersen Møler døbt i Thise kirke.
Faddere var: Ane Anders datter fra Nørgaard i Torpet, Ide Jens Datter, Per Andersen:, Christen Pers: Harvad, Christen Persen Grønborg.

Han blev konfirmeret som 18 årig 29 marts 1811.

Ungkarl Anders Andersen Møler, 24 1/4 år, Gaardmand i Thise og pigen Ane Christendatter, 23 år hjemme i Thise blev 10 april 1818 viet i Thise kirke.
Forlovere var Ander Vestergaard, sognefoged i Fiilholm og Anders Jensen, Gaardmand i Thise.
Anders Vestergaard var brudens far og blev kaldt Vestergård efter gården i Fiilholm. Han døde en god uges tid efter at have været forlover ved sønnens bryllup.

Da Anders Andersen Møler er benævnt gårdmand ved vielsen, har han sikkert fæstet en gård i Thise by - det er i hver tilfælde den yngste bror Thomas, der efter faderens død driver Vestergaard for moderen og som 1826 overtager fæstet heraf for endelig i 1855 at købe gården.

Ved FT 1834 er han benævnt som smed og foruden kone og 5 børn er der en lejer i huset med et barn på 1 år. Dette er højst sandsynlig konens søster Maren Christensdatter på 34 år.
Ved FT 1840 er Maren Christensdatters datter stadig i huset, nu angivet som plejebarn. Ved tællingen 5 år senere er Anders Andersen Møler angivet som gårdmand og smed og der er 5 hjemmeboende børn.

De to af sønnerne Anders og Thøger på hhv. 32 og 29 år er ved FT 1850 "fra Hjemmet da de er indkaldt til Krigstjeneste".
I stedet er der blevet plads til svigerdatteren Christiane Thise foruden hendes tre børn. På det tidspunkt er hendes mand Christian Petter Møler Andersen under uddannelse til lærer på Ranum seminarium.

Anders Andersen Møler døde 24 juli 1852, 59 år gammel og blev begravet 1 august s.a. i Thise. I kirkebogen er der under bemærkninger skrevet: Død ved hængning.

Når folk begik selvmord skulle myndighederne undersøge årsagen dertil og i Børglum Herreds fogedprotokol er indført - på løst papir - det ligsynsforhør der blev afholdt 25 juli 1853.

Konen fortæller under afhøringen, at manden havde været syg og sengeliggende i 14 dage, han led af hævelse i hovedet og stærk hovedpine. Ved 14-tiden dagen i forvejen havde hun nogle ærinder i byen og havde derfor forladt ham. Den eneste hjemmeboende datter Ida Ane var i marken for at passe fårene. Hun kom hjem inden moderen og det var derfor hende der fandt faderen siddende i sengen tilsyneladende livløs.
De fik fat i naboen Peter Laursen og hustru der kunne fortælle at manden havde hængt sig. Sognefogeden Christian Ilum kom forbi i det samme og skar manden ned.

Konen havde svært ved at forstå mandens selvmord for på trods af deres ringe kår havde han aldrig klaget sig eller været misfornøjet. Derimod led han meget og hun mente derfor det kunne være i et anfald af sindsygdom at han havde hængt sig.

Både naboerne og sognefogden Chr. Illum afgav ligeledes forklaring.
Naboen havde kendt Anders A. Møler i 6 år som en flittig, stræbsom, fredelig og almindelig agtet mand og mente ikke at han i sund tilstand kunne finde på at tage sit eget liv.
Chr. Illum havde kendt den afdøde i næsten 50 år og havde heller ikke andet end godt at sige om ham. Han havde talt med ham et par dage før, hvor afdøde havde gået udenfor i en øjensynlig meget lidende tilstand og med et meget forvirret udtryk og han havde givet nogle højst besynderlige svar på de stillede spørgsmål.
Chr. Illum var derfor overbevist om, at den afdøde ikke havde været sig selv bevidst, da han aflivede sig.

Som det fremgår af forhøret, forsøger alle at overbevise myndighederne om, at hans sindstilstand ikke havde været som vanlig i dagene op til dødsfaldet.
Det skyldtes, at man frem til 1867 ikke kunne blive begravet i indviet jord når man havde taget sit eget liv, medmindre de efterladte kunne overbevise myndighederne om, at pågældende ikke havde været sig selv i tiden op til selvmordet.


Top

Ane Christensdatter


Ane blev født 2 april 1795 og døbt i Thise kirke 26 maj s.a., som datter af Christen Jensen og hustru Karen Hans Datter.
Faddere var Maren Christens Datter, Else Christens Datter, Jens Jensen, Niels Christensen, Knud Christensen.

Hun blev konfirmeret i 1811 i Thise kirke, 16 år gammel.

Jeg har ikke fundet hendes død i Thise el. Vrensted sogn, ligesom hun heller ikke findes i Thise sogn ved FT 1855. Det kunne tænkes at hun har taget ophold hos et af børnene efter mandens dramatiske død i 1852.

Top

Børn af Anders Andersen Møler og Ane Christensdatter

1.

Ander Andersen

* 1819 i Thise

+

2.

Johanne Marie Andersen

* 1820 i Thise

+

3.

Christian Petter Andersen Møler

* 1823 i Thise

+ 1903 i Vestbjerg

4.

Karen Marie Andersen

* 1825 i Thise

+

5.

Thøger Andersen

* 1827 i Thise

+

6.

Peder Andersen

* 1830 i Thise

+

7.

Ide Andersen

* 1833 i Thise

+ 1833 i Thise

8.

Laurs Petter Andersen

* 1834 i Thise

+ 1835 i Thise

9.

Ida Ane Andersen

* 1838 i Thise

+

Top Retur