Jep Nielsen og Maren Nielsdatter
064/007 og -008

Retur

Jep Nielsen

Jep Nielsen blev født omkring 1762 sandsynligvis i Nibe.

Han blev konfirmeret 6 oktober 1776 i Nibe kirke: Niels Jeps: Bislefs Søn Jeppe.

Han blev forlovet med Maren Nielsen onsdag 20 november for endelig at blive gift med hende 9 januar 1783.

C160 Nibe-Vokslev nr. 2, 1766-1813, Kort 4/9, Fol. 106
Som Forlovere for Jep Nielsen og Maren Nielsen, der Onsdagen d. 20de Nov. agter at Trogives forsikre vi underskrevne, at der er intet, som efter Guds og Kongens Lov Kand hindre deres Ægteskabs Fuldbyrdelse.
Nibe d. 17de Nov. 1782
Adam Mickelsen Sommer, Johannes Jepsen.

Ved FT 1787 bor familien i Store Trannegade 171. Han er bødker og foruden kone og børn er der to læredrenge i husstanden.
Ved FT 1801 har de i stedet for læredrengene fået en 56-årig kvinde der ernærer sig ved fiskeriet, som logerende og er flyttet til Lille Trannegade 124.

Ved skattemandtallet 1818 bor de stadig i Lille Trannegade, men i nr. 153.

Jep Nielsen døde 29 januar 1828 som fattiglem og blev begravet 5 februar s.a., 72 år gammel.

Top

Maren Nielsdatter

Ved Marens død i 1835 er det skrevet at hun er født i Wormstrup og alderen angivet til at være 91 år. Hvis det er korrekt skulle hun være født omkring 1744, men det er ikke lykkedes mig at finde en Maren født omkring det tidspunkt i kirkebogen for Løgsted sogn. Som det tit ses er aldersangivelser i folketællinger ikke altid lige nøjagtige.
ifølge hendes alder ved FT 1787 skulle hun være født i 1753, ved FT 1801 i 1751 og ved skattemandtallet 1818 i 1749, så mon ikke hun skulle være født et sted midt imellem ?
31 marts 1751 får Niels Christensen og Maren Andersdatter i Wormstrup en datter døbt med navnet Maren.
Det kan godt være den rigtige, men skal undersøges nærmere.

Har iflg skattemandtallet 1818 for Nibe opholdt sig i byen i 40 år.

Hun blev 29 september 1780 gift med Søren Nielsen, Bødker i Nibe kirke.
Forlovere var: Laurs Laursen Haubroe og Adam Michelsen Sommer.

Søren Nielsen døde 4 maj 1782 efterladende sig kone og en søn på 1 år.

Hun døde 31 maj 1836 som fattiglem i Nibe og blev begravet fra kirken 6 juni s.a..

Top

Børn af Søren Nielsen og Maren Nielsdatter

1.

Niels Sørensen

* 1781 i Nibe

+

Børn af Jep Nielsen og Maren Nielsdatter

2.

Søren Jepsen

* 1783 i Nibe

+

3.

Peder Jepsen

* 1785 i Nibe

+ 1803 i Nibe

4.

Sidsel Maria Jepsdatter

* 1788 i Nibe

+ 1862 i Nibe

5.

Anna Jepsdatter

* 1789 i Nibe

+

6.

Niels Jepsen

* 1792 i Nibe

+ 1878 i Nibe

7.

Dorthea Marie Jepsdatter

* 1794 i Nibe

+ 1858 i Nibe

Top Retur